Паник Атаки

Паник атаката е реакция на интензивен стрес. Тя НЕ е симптом на психично заболяване, а на психологично страдание или не добре преработен стрес. Наричана е метафорично "червената лампичка на психиката" подсказваща, че нещо трябва да бъде променено или преосмислено.

Как да разпознаем паник атаката?

Паник атаките протичат със силен физически дискомфорт и тревожни мисли. Характерна е следната симптоматика:

Какви са причините за поява на паник атаки?

Източникът или причината за паник атака може да е събитие – както негативно, така и позитивно. В повечето случаи събитието е свързано с голяма житейска промяна, като: раждане, сключване на брак, смяна на местоживеене, промяна в професионален план, междуличностни конфликти и т.н. При такива обстоятелства паник атаката е в резултат на трудната адаптация към новата житейска ситуация. Друг катализатор на панически атаки могат да бъдат неразрешени психични конфликти, които често остават несъзнавани.

Кои хора са застрашени от паник атаки?

Според различните статистически данни честотата на страдащите от паник атаки е между 15 и 25% от населението. Като интензивно стресово преживяване паник атаките са по-често срещани при личности, които са квалифицирани от социума като:

Методи за лечение на Паник атаки:

Паник атаките с нисък интензитет и честота могат да бъдат преустановени и без намесата на специалист в областта на психичното здраве. Част от процеса на възстановяване включва ограничаване на негативното влияние и увеличаване на дейности свързани с релаксация.

Проблематичността се задълбочава, тогава когато е на лице продължително игнориране на проблема. Консултация със специалист се препоръчва в случаите, когато честотата и интензитета на паник атаките пречат на качеството на живот.

Методите за лечение на паник атаки са: психологични интервенции, психотерапия и/или медикаментозно лечение.

Медикаментозното лечение предоставя облекчение на симптомите като: задушаване, загуба на равновесие, изпотяване и част от деструктивните мисли, но не се счита за ефективен метод за разрешаване на емоционалните проблеми, които са в основата на паник атаките.

Психотерапията се счита за основен метод за лечение на паник атаки.

Психотерапевтични методи на работа: Системен подход, Базирана на ментализация терапия.

ЗАПАЗИ ЧАС
+359 888 430 203

Тревожност

Депресия

Психотерапия

Семейна терапия

Репродуктивна психология