Депресия

Депресивните периоди водят до страдание на личността, затруднено социално функциониране, отдалечаване от близките и усещане за самота.

Едно от определенията за депресия е: “Гняв обърнат навътре”.

Депресията е заболяване, което дава отражение върху всички аспекти на функционалност на личността: лични отношения, професионални успехи и здраве. Депресивните епизоди са: леки, умерени и тежки. Определят се в зависимост от интензивността и продължителността на симптомите.

Симптоматика на депресивните състояния:

Чувството на тъга, колебливост и песимизъм са емоции, съпътстващи всяка личност в отговор на негативно събитие. Те са нормална и неизменна част от човешките емоции. Част от клиничната картина на депресията стават тогава когато съпътстват личността твърде дълго (повече от месец) и затрудняват изпълнението на ежедневните задължение.

Характерна е следната симптоматика:

Рискови фактори:

Депресията е социалнозначимо заболяване, което може да засегне всеки. Не се характеризира като присъщо за определена възрастова или социална група. Факторите, повишаващи риска от развитие на депресия, са следните:

Методи на лечение:

Ефективното лечение на умерени към тежки депресивни епизоди е чрез психотерапия и медикаментозна терапия. Съществуват няколко типа психотерапия, които са доказали своята ефективност при лечение на лека до умерена форма на депресия, сред тях са: когнитивно-поведенческата терапия, междуличностова терапия и терапия базирана на ментализация.

Депресията не бива да се свързва със слабост или особености на характера. Проявата на гореописаната симптоматика е извън съзнателния контрол на личността.

Психотерапевтични методи на работа: Психотерапия базирана на ментализация.

ЗАПАЗИ ЧАС
+359 888 430 203

Тревожност

Паник Атаки

Психотерапия

Семейна терапия

Репродуктивна психология