BG-RP-2021: 2117-2634(6001,6002,6004)

Публичен регистър на психолозите в Република България отразяващ квалификацията и правоспособност съгласно стандартите на международната класификация на професиите (ISCO).

За мен

Казвам се Мария Владимирова и съм психолог и психотерапевт със специализации в областта на клиничната психология и семейната терапия. Професионалните ми компетенции са в сферата на междуличностните отношения, тревожно-депресивните състояния, индивидуална психотерапия, семейна психотерапия и репродуктивна психология.

Професионална автобиография

Кабинет – психология и психотерапия

2014 г. – до момента

Основни професионални дейности и компетентност:

Психолог в УСБАЛАГ „Селена“

2013 г. – до момента

Основни професионални дейности и компетентност:

Психологично консултиране при:

Лектор в училище за родители „Селена“ на тема: „Бременност и емоции”

Психолог в МБАЛ „Св.Мина“

2012 г. – 2014 г.

Психолог-доброволец във „Фондация за Нашите деца“ (ФЗНД)

2012 г. – 2016 г.

Участие в международни проекти

2017 г.

Участие в международен проект „Изследване на внедряването на психо-социалната грижа при асистирана репродукция“ (Япония, Германия и България).

Образование

Calendar Icon

Психотерапевтични обучения и тренинги (2007-2014г.) организирани от ИПП „Хирон“ под ръководството на Dr.Jorge Burmeister (President Elect IAGP), Chantal Hanquet-
Psychologue, psychodramatiste au CFIP-Centre pour la Formation et l’Intervention Psychosociologique (Belgique), Anne-Sophie Alardin, Bernard Robinson и др.

Обучения в темите на тясна специализация


Calendar Icon

Stress Management and Resilience Training - The Royal College of Psychiatrists

London, 09.03.2020
Calendar Icon

Certificate of Attendance for the 19th Congress of the International Society of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology
(ISPOG)

The Hague, Netherlands, 09-12.10.2019
Calendar Icon

Certificate of Attendance for 27th Edition of International Conference on Clinical Psychology and Neuroscience

Zurich, Switzerland, 25-26.02.2018
Calendar Icon

Certificate of Attendance at 1th International Birth Psychology Congress

Istanbul, Tukey, 28-30.06.2019
Calendar Icon

Certificate of Attendance at 11th Conference of FEPTO (Federation of European Psychodrama Training Organization)

Athens, Greece, 13-15.05.2016

Партньори