Сътрудници

Специалистите в сферата на психичното здраве са квалифицирани в различни научни дисциплини и развиват своите умения с фокус в избрана от тях конкретна проблематика. Качествената грижа за вашето психично здраве и благополучие изисква правилна оценка и подход. По-долу можете да намерите опитни професионалисти, с които имам честта да работя, в сферата на: психология, психиатрия, психотерапия, детска психология, детски програми за развитие на емоционална интелигентност, социална психология, репродуктивна психология и др.

София

Доц. д-р Румен Петров

Психиатър и психодинамичен психотерапевт

Румен Петров е психиатър и гл.асистент по групови отношения в НБУ. Защитава докторантура в Университета на Западна Англия в Бристол, Великобритания. Научният му интерес е в сферата на социалната травма, социалното възстановяване, развитие на общностите, местна демокрация и гражданско участие.

гл. ас. д-р Кристина Гоцева-Българанова

Психолог, психотерапевт

Кристина Гоцева-Българанова е групов и индивидуален психотерапевт за деца и възрастни. Преподавател е към департамент „Когнитивна наука и психология“ в НБУ. Има професионално участие в множество национални и международни научни събития, както и психотерапевтични конференции. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kristina Gotseva-Bulgaranova is a group and individual psychotherapist for children and adults. She is a lecturer at the Department of Cognitive Science and Psychology at NBU, Sofia. She has extensive experience in psychotherapeutic practice and professional participation in many national and international scientific events.

Соня Семах

Психолог, психотерапевт и фамилен консултант

Соня Семах работи с деца и възрастни по метода психодрама. Има участие в редица международни обучения и национални проекти, сред които изследователския проект финансиран от УНИЦЕФ България –  „Стандарти за ранно детско развитие и учене – възрастова валидизация“

Сузана Степанова

Психолог и психотерапевт

Сузана Степанова е психолог и психотерапевт с индивидуална и групова практика. Лектор на множество семинари и конференции за личностно развитие и ранно детско развитие. Директор и невро-моторен консултант по австралийската програма за развитие на бебета, деца и родители към психологически център „Съкровения“.

Доц. д-р Милена Мутафчиева

психолог, психодрама обучител и психотерапевт

Милена Мутафчиева е завършила бакалавърска програма по психология и магистърска програма „Психология на развитието, образованието и културата“ в СУ „Св. Климент Охридски“. През 2007 защитава дисертация в областта на Психология на развитието пред международна комисия, а през 2009 г. защитава дисертация пред комисия на Висшата атестационна комисия към Министерски съвет. От 18 години е преподавател в департамент „Когнитивна наука и психология“ на Нов български университет. Специализирала е в Католическия университет в Неймеген, Холадния. Участвала е като експерт в множество национални и международни проекти. Мутафчиева е един от авторите за стандартите за ранно детско развитие, скрининг тест за 3 годишни деца, разработени с подкрепата на Уницеф, България . От 2009 до 2015 г. е член на управителния съвет на Българското дружество по психодрама и групова психотерапия, а от 2015 г. до 2017 г.е вицепрезидент на Федерацията на европейските психодрама тренинг организации.

Център за детско развитие и психологично консултиране „Когнитива“

Дейността на центъра е насочена към подпомагане на детското развитие, психодиагностика и психологично консултиране при деца и възрастни. „Когнитива“ се стреми към усъвършенстване на социалните умения на децата и повишаване на културата и познанието на обществото в областта на детското психично развитие и здраве.

Психологически център за деца и възрастни „Съкровения“

Психологически център за деца и възрастни „Съкровения“ предлага консултации за родители, психомоторна работа с бебета, психотерапия за деца, превенция и ранно детско развитие през австралийската програма „Киндиру“ и авторската програма „Приключенци“.

Пловдив

Акад. Професор Дроздстой Стоянов

Психиатър

Национален консултант по психиатрия (2018-2019г.) и член на експертния съвет по психиатрия, Министерство на здравеопазването (от 2019г.). През 2018г. Защитава дисертационен труд за придобиване на научна степен „Доктор на Науките“ на тема „Психиатрията в криза.Възможности на транслационната невронаука“. Хабилитационният му труд за професорска титла е на тема „Синдромът на професионалното Изпепляване“. Хоноруван преподавател в магистърска програма по клинична психология, Софийски Университет “Св. Климент Охридски“.

Д-р Валентина Майсторова

Психиатър

Д-р Майсторова придобива специалност по психиатрия през 1993г. През 2000г магистърска степен по семейна и брачна психотерапия в Нов Български университет, София и IFT, London. Квалифицирана е чрез множество обучения в сферата на детска психиатрия и психотерапия. Специалните й интереси са в областта на афективни тревожни разстройства при възрастни, емоционални и поведенчески нарушения при деца и юноши.

Албена Петрова

Психолог, консултант по позитивна психотерапия

Албена Петрова е завършила бакалавърска степен "Писохология" и магистърска степен "Училищна психология" в ПУ Паисий Хилендарски. Член е на Световната асоциация по позитивна психотерапия към която преминава обучение за позитивен психотерапевт. Сертифицирана  за базов консултант по позитивна психотерапия и следдипломна квалификация в областта на "Детско-юношеска психология" към Медицински университет - гр. Пловдив

Красимира Илиева

Психолог и специалист по емоционална интелигентност

Красимира Илиева работи с възрастни и тийнейджъри. Професионалните й компетенции са в областта на: личностно и професионално развитие, фокус и реализация, разпознаване и управление на емоционални състояния, изграждане на стратегии за справяне със стрес.

Образованието й включва няколко степени в областта на психология на развитието, организационна и социална психология. Красимира е сертифициран треньор по Емоционална интелигентност, треньор по психодрама в бизнеса, НЛП и консултант за работа с личностни въпросници на американската компания TTI Success Insights.


Psychologist and Emotional Intelligence Specialist

Krasimira Ilieva works with adults and teenagers. Her professional competences are in the field of personal and professional development, focus and performance, mindfulness and emotional regulation, stress management and resilience.

Her education includes degrees in developmental psychology, social and organizational psychology as well as international qualifications. Krasimira is certified Emotional Intelligence trainer, Psychodrama in business trainer, NLP professional and consultant for TTI Success Insights personality assessments.

Асен Ангелов

Психолог

Асен Ангелов е психолог, специализирал в сферата на бизнес психологията и психологичното консултиране по метода когнитивно-поведенческа и схема терапия. Участвал в редица семинари и конференции на всички нива, треньор по личностно развитие, решаване на конфликти и групова динамика. Към момента работи, като психолог и преподавател с насоченост тийнейджъри и зрели хора.

Център „Спектър“

Мултидисциплинарен екип: Детски психиатър, психолог, логопед и детски психолози-терапевти

В Център "Спектър" работи мултидисциплинарен екип, състоящ се от детски психиатър, детски психолог, логопед, специален педагог и психолози-терапевти на деца с развитийни особености. В центъра се извършва оценка на развитието, включваща когнитивно и социо-комуникативно развитие, базирана на "златния стандарт" за провеждане на психодиагностика. Консултират се родители, провеждат се терапевтични срещи с деца и младежи.

Плевен

Доц. д-р Анелия Рангелова

Психолог

Доцент Рангелова е психолог в Клиничен институт за репродуктивна медицина „Св. Елисавета” Плевен.Преподавател по обща и възрастова психология, психология на общуването, диференциална психология, психология на играта, психология на пола във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ , Плевен.  Сертифициран  треньор по групово-динамичен психотренинг и организационно поведение, комуникативни умения, вземане на решения, водене на преговори, екипи и екипна съвместимост, решаване на конфликти, ефективно управление и лидерство. Сертифициран специалист по: „Мотивационно интервюиране – подготовка на хората за промяна“, „Подбор и развитие на персонала (Асесмънт център)“, „Управление на кризи и стрес“.

Варна

Полина Коцева

Ескперт емоционална интелигентност

Полина Коцева е първият и единствен в България за момента международно сертифициран експерт и практик в сферата на емоционалната интелигентност, от най-голямата световна организация EQ.org. След успешното й дипломиране като EQ Practitioner от EQ.org в Нюкасъл, от 2020 година официално в лицето на Полина Коцева България има първия си назначен Network Leader в най-старата и най-голяма глобална мрежа за Емоционална интелигентност в света, с акредитация да провежда EQ тренинги на международно ниво.С Екипа си създава първите български авторски материали за развитие на емоционална интелигентност и социални умения. Полина Коцева е създател и управител на FUNтазия Интернешънал ЕООД, EQBUlgaria.com. Практиката, опитът и акредитацията й включват работа с хора от всички възрастови сегменти, във всяка област на развитие - от работа с децата в предучилищна възраст, начална училищна възраст, прогимназиална и гимназиална възраст, студенти до тренинги и консултинги с педагози, психолози, мениджъри, предприемачи, различни бизнес екипи.