Психотерапия

Психотерапевтичните методи дават възможност на личността да структурира мислите си и да развие по-висока степен на разбиране за себе си и околните.

Психотерапията е популярен метод за личностно развитие и развитие на по-висока степен на съзнание за отношенията ни и присъствието ни в социума.  Тя има потенциал за работа и с депресия, тревожност, паник атаки, хроничен стрес, синдром на професионалното изпепеляване, прояви на психосоматична симптоматика и др.

За кого е подходяща индивидуалната психотерапия?

Психотерапията е метод за работа с широк спектър от проблематика, най-често срещаните първоначални причини за консултация са следните:

Как работи индивидуалната психотерапия?

Психотерапията започва с изграждане на психотерапевтичен план, включващ следните основни компоненти:

  1. Психологично интервю (оценъчно интервю, целящо да установи нужната интервенция спрямо представената проблематика: психологично консултиране или психотерапия)
  2. Формулировка на заявката за работа (дефиниране на проблема, по който искате да работите)
  3. Определяне на продължителността на терапията, подходяща за Вас
  4. Психологична или психотерапевтична работа чрез избраната методика
  5. Оценка на постигнатите резултати (под формата на дискусия в края на терапията)

Психотерапевтични методи на работа: Базирана на ментализация терапия, Системен подход, Психодрама.

ЗАПАЗИ ЧАС
+359 888 430 203

Тревожност

Паник Атаки

Депресия

Семейна терапия

Репродуктивна психология