Раждане и психологична подкрепа

Психологична подкрепа по време на престоят в родилно отделение

Престоят в болнично заведение винаги се свързва с нещо неприятно и наложително, с физическа болка и изолация. Трудно е да избягаме от тези асоциации дори когато причината е най-щастливият  момент в живота на една жена, а именно раждането на нейната рожба. В миналото детето се е появявало на бял свят в обкръжението на най-близките си, а родилката е имала подкрепата на жените от своя род. В днешно време обаче, децата се раждат в една сигурна и надеждна среда, каквато е болницата. За съжаление освен всички предимства, свързани  с опазването на здравето ни, болницата носи със себе си сервилността и самотността на раждането. Именно усещането за самотност е в основата на така популярната напоследък следродилна депресия. За да избегнете тези фрустриращи моменти, можете да потърсите психологична консултация по време на престоя в болница. Разговорите с психолог имат едно основно предимство – в тях няма критика и оценка.

Какво представлява психологичното консултиране?

В основата на психологичното консултиране стои откритието, че начинът, по който интерпретираме определени значими събития, взаимоотношения и реакции, сам по себе си може да бъде травматичен и да ни носи емоционална болка и страдание. Ключова е идеята, че не самото събитие е травматично, а начинът по който ние го възприемаме и мислим за него. Целта на психологичното консултиране е да ни помогне да преосмислим събитията и да погледнем с други очи на тях, да се научим да разпознаваме емоциите си и да бъдем по-себерефлексивни.

За кого е подходящо психологичното консултиране?

Психологичното консултиране не е подходящо за пациенти със сериозни психични заболявания, а за тези, които имат проблеми във взаимоотношенията с околните, затруднения в адаптирането към житейски промени, преживяват лични емоционални кризи, страдат от ниска самооценка и липса на увереност, имат трудности при взимане на решения, психосоматични оплаквания и други. Препоръчително е да потърсите психологична помощ при следните житейски ситуации:

Семейно консултиране

В своята същност идеята за семейно консултиране е близка до тази на индивидуалното консултиране т.е. отново целта е преразглеждане на интерпретацията на дадени значими събития в живота на човек. Тук обаче психологичното консултиране цели да проучи къде са разликите и къде са съвпаденията в светоусещането на две или повече личности. Идеята е да се изяснят повтаряемите модели на поведение, които хората в близки отношения формират. Предполага се, че по-високата осъзнатост ще даде възможност за по-добри взаимоотношения.

Семейната терапия преди и по време на бременност дава много предимства на партньорската двойка да встъпи в родителстването с по-голяма яснота относно очакванията и нуждите на партньора и следователно с по-голяма увереност и радост. Семейната консултация по време на престоя в акушеро-гинекологичната болница е възможна, но ефективността й  вече става спорна.

 

Текстът е част от съдържанието на списание „Майчинство“, декември 2014, стр. 18 -21;

 

 

Майчинство и професионални интереси

Криза на идентичността

Как майчинството променя личността

Следродилна депресия при бащите

Асистирана репродукция и партньорски взаимоотношения

Следродилна депресия

Страх от раждане и родилна тревожност